GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68943
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Vestsidevegen
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hanestad (1918-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 609191 Y-koord: 6871028
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en punktlokalitet av et massetak i morene. Massene er finkornige og egner seg ikke til tekniske formål hvor det stilles krav til kvalitet.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg

Kornfraksjoner

Grus : 10%
Sand : 90%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 609191 Y-koord: 6871027

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 10%
Sand : 90%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse