GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68945
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Nyhaug
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Tylldal (1619-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 609684 Y-koord: 6876443
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en punktlokalitet av et massetak i morenepreget sand, grus og stein. Massene kan ved foredling gjennom knusing og sikting brukes til ulike tekniske formål. Massetaket er nå nedlagt.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg

Kornfraksjoner

Stein : 15%
Grus : 35%
Sand : 50%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 609684 Y-koord: 6876443

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 15%
Grus : 35%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse