GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68953
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Kverninga
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Rendalen (1918-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 611324 Y-koord: 6874440
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en punktlokalitet av et massetak i morenemasser ved vegen sør for Kverninga. Elva har skåret seg ned i mektige morenemasser. Stedvis er disse sammenblandet og noe sortert i overflaten. Massene er godt egnet for knusing og bruk til setervegen.

Avsetning
Type(r) : Morene

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 25%
Sand : 70%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 611324 Y-koord: 6874440

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. bilde av massetak i morene tatt mot øst.

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 25%
Sand : 70%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse