GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68957
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Klettsetra
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Tylldal (1619-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 611582 Y-koord: 6879311
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten eer et områder et område rundt Klettsetra med sortert sand og grus. Massene har varierende, men begrenset mektighet. Forekomsten er registrert med stiplet omriss og betyr at det innen avgrensningen finnes sand og grus, men med usikker utbredelse og sammensetning.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Erosjonsrest

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse