GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68959
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Langgjota
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Tylldal (1619-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 613755 Y-koord: 6880966
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et område med små hauger og rygger vest for Gråfjellmyrane. Mektigheten er sannsynligvis begrenset til 3-4 meter. Massene består av sand, grus og noe stein. Massene som er tatt ut er brukt til vegen til Spekedalen. Forekomsten er en viktig lokal ressurs.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 45%
Sand : 50%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 613684 Y-koord: 6880875

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 45%
Sand : 50%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 613906 Y-koord: 6880863

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 45%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse