STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 68971
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Kraftverkstippen
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Rendalen (1918-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 611515 Y-koord: 6855075
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Forekomsten er en steintipp fra kraftverksutbyggingen og ligger i lia ovenfor Rendalen kraftverk. Massene kan knuses og brukes til tekniske formål.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse