GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68981
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvernnesmoa
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Storsjøen (1918-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 617911 Y-koord: 6845284
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Stor forekomst på nordsiden av Mistra. Massene har stor variasjon i kornstørrelse. Stedvis med sand og finkornige masser, andre steder grov grus og godt rundet stein. Forekomsten er en stor ressurs som må undersøkes nærmere. Muligheten til å ta ut masser til høyverdige veg- og betongformål er god. Det er i dag flere mindre uttak hvor massene er brukt helt lokalt.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Dødisterreng
: Delta

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 5676056 m2.
Volum : 34056335 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5% Grus : 35%
Dyrka mark : 5% Sand : 65%
Skog : 90%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 617911 Y-koord: 6845284

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Lite massetak sett mot vest

Kornfraksjoner

Grus : 35%
Sand : 65%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 616948 Y-koord: 6845720

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Massetak i sand og fingrus sett mot vest

Kornfraksjoner

Grus : 30%
Sand : 70%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 618013 Y-koord: 6844027

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 35%
Sand : 65%

Massetak 4

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 618254 Y-koord: 6844129

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 20%
Sand : 80%

Massetak 5

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 617812 Y-koord: 6845498

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse