GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68989
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Vestby
(Sist oppdatert 09.okt.1991)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hanestad (1918-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 599092 Y-koord: 6858095
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten omfatter ei lav elveslette hvor massene hovedsakelig består av sand. I litt høyere nivå er det et gammelt massetak hvor det helt sporadisk ble tatt ut noe masse. Her finnes noe grus i overflaten. Massene synes ikke å ha interesse for annet enn helt private formål som fyllmasse eller andre enklere formål uten krav til massens kvalitet.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Elveslette

Kornfraksjoner

Grus : 10%
Sand : 90%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 599181 Y-koord: 6858176

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 10%
Sand : 90%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse