GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68991
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Holmbuneset
(Sist oppdatert 09.okt.1991)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hanestad (1918-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 599848 Y-koord: 6859180
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er registrert med stiplet omriss rundt noen ryggformer med sortert sand og grus. I lavere områder er de brukbare massene overlagret av finkornige bresjøsedimenter. Det er tre massetak ved siden av hverandre hvor massene varierer fra silt til godt sortert sand og grus. Ved egnet kornfordeling synes massene å være egnet som veggrus.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Kornfraksjoner

Grus : 40%
Sand : 60%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 600072 Y-koord: 6859638

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Massetak i sandsett mot nord

Kornfraksjoner

Grus : 40%
Sand : 60%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 599989 Y-koord: 6859346

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 3%
Grus : 35%
Sand : 60%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 599780 Y-koord: 6858550

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Nedlagt massetak i sand

Massetak 4

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 600076 Y-koord: 6859793

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Lite massetak i sandig materiale sett mot sørøst


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse