GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68999
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Sjøbekkbua
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hanestad (1918-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 598970 Y-koord: 6868330
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et stiplet område med sortert sand og grus i hauger og rygger. Massene innen området har varierende sammensetning. Det er flere mindre massetak i forekomsten hvor massene er brukt til skogsbilveger. Massene synes å være egnet til dette formål. Forekomsten er ikke befart under oppdateringene i 2009. Klassifiseringen er gjort på bakgrunn av tidligere beskrivelser og forekomstenes beliggenhet.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Terrasse

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 35%
Sand : 60%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 598764 Y-koord: 6867954

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 35%
Sand : 60%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 599176 Y-koord: 6868656

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 30%
Sand : 65%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse