GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69003
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Hersetstøa
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hanestad (1918-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 600436 Y-koord: 6860543
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et elveslette ved Hersetstøa som inneholder grovkornige masser. Jernbanen og riksvegen går over forekomsten. En rasteplass er anlagt her. Forekomsten er lite aktuell for videre uttak.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Elveslette

Kornfraksjoner

Stein : 15%
Sand : 40%
Grus : 45%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 600367 Y-koord: 6860637

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 15%
Sand : 40%
Grus : 45%


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse