GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69007
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bergsetvollen
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hanestad (1918-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 606840 Y-koord: 6857203
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
På strekningen mellom Harsjøen og Bergsetvollen er det et hauget morenelandskap. Morenemassene er grusige og sandige med noe finstoff. Forekomsten er en punktlokalisering av et lite massetak. Forekomsten er ikke befart under oppdateringene i 2009. Klassifiseringen er gjort på bakgrunn av tidligere beskrivelser og forekomstenes beliggenhet.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 606840 Y-koord: 6857203

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse