GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69011
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Flenvika
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Storsjøen (1918-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 617565 Y-koord: 6839063
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten inneholder breelvavsatt sand, grus og stein med varierende fordeling. Massene synes å ha brukbare egenskaper som veggrus og til andre tekniske formål hvor det ikke stilles for strenge krav til massenes egenskaper. Ved fordeling gjennom knusing og siktig kan massenes egenskaper forbedres.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte

Størrelse
Mektighet : 7.00 m. Areal : 296309 m2.
Volum : 2074162 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5% Stein : 5%
Skog : 95% Grus : 35%
Sand : 60%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 617565 Y-koord: 6839063

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Høyt massetak sett mot sør

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 35%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse