GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69015
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Rønningsåsen
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Storsjøen (1918-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 619208 Y-koord: 6836887
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i morene. Massene er grove med høyt innhold av grov grus og stein. Det er også en god del stor blokk. I massetaket er massene knust og materialet har gode mekaniske egenskaper og er godt egnet til vegformål. Forekomsten er ikke befart under oppdateringene i 2009. Klassifiseringen er gjort på bakgrunn av tidligere beskrivelser, flybilder på nettet og forekomstenes beliggenhet.

Avsetning
Type(r) : Morene

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 20%
Grus : 35%
Sand : 40%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 619209 Y-koord: 6836887

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 20%
Grus : 35%
Sand : 40%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse