GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69019
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Ledalssletta
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Evenstad (1917-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 629086 Y-koord: 6820166
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i sandig morenemateriale. Massene er brukt til vegen og har tilfredsstillende egenskaper til slike formål. Massetaket er i dag nedlagt.

Avsetning
Type(r) : Morene

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 30%
Sand : 65%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 629086 Y-koord: 6820166

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 30%
Sand : 65%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse