GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69021
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Byringsbekken
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Evenstad (1917-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 631189 Y-koord: 6817919
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i morenemateriale. Massene er godt egnet for knusing og bruk på skogsbilvegnettet. Massetaket er nå nedlagt.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Grus : 40%
Sand : 50%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 631189 Y-koord: 6817920

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Grus : 40%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse