GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69023
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Vakkerbrenna
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Nordre Osen (2017-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 639405 Y-koord: 6821146
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i sandig morenemateriale. Det finnes tilsvarende masser flere steder i dette området, men på grunn av massenes egenskaper for tekniske formål er ikke arealene avgrenset som forekomst. Massetaket er nå nedlagt.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg

Kornfraksjoner

Grus : 30%
Sand : 70%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 639405 Y-koord: 6821146

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 30%
Sand : 70%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse