GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69027
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Stensby
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Elvdal (2018-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 641736 Y-koord: 6826609
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i sandig, breelvavsatt materiale. Massene er for finkornige til å være godt egnet til vegformål, men kan benyttes for enklere behov for fyllmasse.

Avsetning
Type(r) : Morene
: Breelvavsetning

Kornfraksjoner

Grus : 10%
Sand : 90%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 641736 Y-koord: 6826609

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 10%
Sand : 90%


Denne utskriften ble generert 28.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse