GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69029
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Skjerbekksvingen
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Elvdal (2018-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 640491 Y-koord: 6829472
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en lokalisering av et massetak i morenemateriale. Massene er brukt til vegen gjennom Osdalen. Massene har kun lokal interesse.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 25%
Sand : 70%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 640491 Y-koord: 6829472

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 25%
Sand : 70%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse