GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69041
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Trysilelva
(Sist oppdatert 12.okt.1991)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Isteren (2018-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 643229 Y-koord: 6859581
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten ligger sør for samløpet mellom Sølna og Trysilelva. Forekomsten er ikke befart og derfor registrert med stiplet omriss. Det kan imidlertid forventes at det innen deler av forekomsten kan finnes masser godt egnet til byggetekniske formål. Dette må imidlertid undersøkes nærmere.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse