GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69057
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Fiskvikmoen
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Storsjøen (1918-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 615518 Y-koord: 6837322
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten omfatter et område med mektige moreneavsetninger. Flere bekker har skåret seg ned og dannet nedskjæringer på minst 25 meter. Massene er grusige med mye stein uten lagdeling. I lavere nivåer ligger lagdelt silt og sand. Ved foredling gjennom knusing og sikting er massene godt egnet til forskjellige tekniske formål.

Avsetning
Type(r) : Morene

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Sand : 40%
Grus : 50%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 615710 Y-koord: 6837518

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Produksjon av vedlikholdsgrus. Bilde tatt mot sørøst

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Sand : 40%
Grus : 50%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse