GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69149
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Seksmannsmoen
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Tynset (1619-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 598817 Y-koord: 6917855
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er terrasseflater i breelvavsatt materiale. Det er ingen massetak og få snitt som viser kornstørrelsen. Sannsynligvis består massene av sand med begrenset mektighet. Mektigheten er anslått til 2-3 meter. Mer detaljerte undersøkelser må utføres før eventuelle uttak starter.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 28.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse