GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69161
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Ryvangen
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Tynset (1619-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 603096 Y-koord: 6913693
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et eskersystem med flere rygger som strekker seg fra Bannarhøa og ned forbi Eidevangen og Livollen. Mektigheten på ryggen er 2-3 meter høyest oppe mot fjellet og øker til 10-12 meter utover dalen. Masseuttak er aktuelt bare til de lokale setrene og til veiene. Det er tidligere tatt ut ubetydelige mengder fra forekomsten. Forekomsten er verneverdig og vernet som naturreservat.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Esker

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse