GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69233
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Klettsetra
(Sist oppdatert 20.jul.1989)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Tylldal (1619-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 607994 Y-koord: 6902343
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en terrasseflate med ca. 10 meters høyde. Mektigheten på uttagbare masser er usikker, forekomsten er registrert med stiplet omriss. Forekomsten har ingen interesse annet enn til bruk på seterveger osv. Forekomsten er ikke befart under oppdateringene i 2008.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse