GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69235
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bratthøvollen
(Sist oppdatert 20.jul.1989)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Dalsbygda (1620-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 590261 Y-koord: 6936460
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av et eskersystem som strekker seg over flere kilometer gjennom Mosedalen. Mektigheten er stor i ryggformene, men massene er finkornige og består i det alt vesentligste av sand. Bruk av masser herfra er aktuelt kun for lokale formål. Forekomsten er ikke befart under oppdateringene i 2008.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Esker

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse