GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75311
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Avskåkelien nordre
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lillehammer (1817-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 586716 Y-koord: 6778547
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
Forekomsten er ikke befart under oppdateringene. Det er ikke massetak i forekomsten, men den kan inneholde masser egnet for lokalt bruk som vegvedlikehold o.l.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Flomskredmateriale : Dødisterreng

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 34541 m2.
Volum : 69081 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse