GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75315
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Vingsnes
(Sist oppdatert 26.sep.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lillehammer (1817-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 577776 Y-koord: 6775284
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvavsetning bygd ut som et delta mot Mjøsa. Forekomsten er nedbygd og i et gammelt massetak er det anlagt veg. Avsetningen består av stein, grus og sand med mektigheter varierende fra 2 til 5 meter.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 173492 m2.
Volum : 693967 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 2%
Skog : 2%
Bebygd : 96%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse