GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75339
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Storvollen-Tjuvholmen
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lillehammer (1817-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 575879 Y-koord: 6778393
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Det er tidligere tatt ut masser fra holmer og ører i Lågen. Dette er nå stoppet, men det ligger viktige ressurser her som ved en fornuftig uttaksplan og begrensede årlige uttak bør kunne utnyttes.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Elveslette

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 27% Stein : 10%
Annet : 73% Sand : 20%
Grus : 70%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse