GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75347
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Storsveen
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lillehammer (1817-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 581319 Y-koord: 6775851
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en punktlokalisering av et nå nedlagt massetak i blokkrik morene. Massene er benyttes på de lokale boligveganleggene.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Morene

Kornfraksjoner

Blokk : 10%
Sand : 25%
Stein : 30%
Grus : 35%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 581319 Y-koord: 6775851

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 10%
Sand : 25%
Stein : 30%
Grus : 35%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse