GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75349
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Hovemoen
(Sist oppdatert 23.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lillehammer (1817-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 576419 Y-koord: 6779291
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er den viktigste i Lillehammer kommune og distriktene rundt, og er derfor klassifisert som en regional viktig forekomst. Massene består av alle kornstørrelser fra sand til blokk med varierende innbyrdes fordeling. Ved foredling gjennom knusing og sikting kan massene benyttes til de fleste veg- og betongformål. Det har vært flere massetak med forskjellige produsenter i forekomsten. I dag er det Litra AS som står for det meste av produksjonen av byggeråstoff fra forekomsten.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 12.00 m. Areal : 2444508 m2.
Volum : 29334098 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 15% Stein : 15%
Dyrka mark : 20% Sand : 40%
Bebygd : 30% Grus : 45%
Skog : 35%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 576090 Y-koord: 6779272

Betydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Panorama av massetaket sett øst mot vest
2. Vestlige delen av massetaket
3. Detaljer av stuffen i sørvest
4. Bilde av grove masser vest for selve uttaksområdet

Kornfraksjoner

Sand : 40%
Grus : 60%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 575998 Y-koord: 6779848

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Bilde tatt mot nordvest

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Grus : 40%
Sand : 50%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 576319 Y-koord: 6779591

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Massetak 4

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 575999 Y-koord: 6778837

Betydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Massetaket sett mot sør

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Sand : 40%
Grus : 50%

Massetak 5

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 575719 Y-koord: 6779591

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Grus : 50%
Sand : 50%

Massetak 6

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 575919 Y-koord: 6780292

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 30%
Sand : 65%

Massetak 7

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 576819 Y-koord: 6778092

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Grus : 50%
Sand : 50%

Massetak 8

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 576486 Y-koord: 6778370

Betydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Bilde av nedre nivå sett mot sør
2. Bilde av stuffen i øvre nivå, tat fra sørøst mot sørvest

Kornfraksjoner

Blokk : 10%
Stein : 20%
Grus : 30%
Sand : 40%

Massetak 9

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 576621 Y-koord: 6778942

Betydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse