GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75353
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Nevelvatnet
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lillehammer (1817-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 585836 Y-koord: 6785374
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en liten breelvavsetning som ikke befart, men registrert fra kvartærgeologisk kart.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning

Størrelse
Mektighet : 2.00 m.

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse