PUKKDATABASEN

Forekomstområde 75359
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Rinna
(Sist oppdatert 01.aug.2013)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lillehammer (1817-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 572681 Y-koord: 6771038
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Kvartsitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Steinbrudet som i de siste årene er blitt gjenåpnet. Materialet herfra ble brukt til bygging av ny riksveg 4 så tidlig som i 1963. I 2000 var det ingen aktivitet, men ny drift etter 2004. Bergarten kan ha gode mekaniske egenskaper.

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 572699 Y-koord: 6770999

Betydning : Lokal betydning
Dom. bergart : Kvartsitt

Bilder
1. Bilde av bruddet sett mot sørøst


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse