GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75415
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Lønnum 2
(Sist oppdatert 27.jul.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gjøvik (1816-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 583466 Y-koord: 6750216
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av en breelv- og en elveavsetning. Breelvavsetningen er ei vifte som øverst har meget grovt og blokkrikt materiale. En har registrert mektigheter opp til ca. 8 meter. Elvesletta ligger lavere og har ca. 2-3 meters mektighet av sand og grus over grunnvannsnivå. Forekomsten er gjennomskåret av ei lita elv, Pukua. Oppfølgende undersøkelser i den øvre delen av forekomsten bør gjøres for å vurdere muligheten for utnyttelse av forekomsten.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Elveavsetning : Elveslette

Størrelse
Mektighet : 2.50 m. Areal : 290935 m2.
Volum : 727337 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 7%
Dyrka mark : 42%
Skog : 51%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse