GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75425
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Dragsetsætra
(Sist oppdatert 26.aug.2000)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gjøvik (1816-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 580338 Y-koord: 6754733
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten omfatter et område med ryggformede breelvavsetninger, eskere. Forekomsten har ingen kommersielle interesser, men masene kan brukes til lokal veg.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Esker

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse