GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75439
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Stuggurønningen
(Sist oppdatert 27.jul.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gjøvik (1816-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 582204 Y-koord: 6749703
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en esker med til dels grovt materiale. Oppfølgende undersøkelser med graving og prøvetaking må utføres for å kunne bestemme forekomsten egnethet til tekniske formål.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Esker
: Vifte

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 511929 m2.
Volum : 2047716 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 3%
Dyrka mark : 6%
Skog : 91%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse