GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75443
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Finna
(Sist oppdatert 27.jul.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Dokka (1816-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 570968 Y-koord: 6752991
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er ikke befart under oppdateringene. Tidligere kartlegging viser at forekomsten er dominert av sand. Muligheten for utnyttelse må derfor vurderes gjennom nærmere undersøkelser.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 20949 m2.
Volum : 83796 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100% Grus : 10%
Sand : 90%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 570968 Y-koord: 6752991

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 10%
Sand : 90%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse