GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75461
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Karlstad
(Sist oppdatert 27.jul.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gjøvik (1816-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 575642 Y-koord: 6760856
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Hele dalbunnen er registrert som forekomst med stiplet omriss. Dette indikerer at det stedvis kan være masser egnet for teknisk bruk. Ofte er avsetningene grove med stein og blokk. Det må detaljerte undersøkelser til for å finne egnede uttaksområder.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Elveslette

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse