GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75615
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Storøya
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Torsvatnet (1319-2)
Pollfoss (1518-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 440920 Y-koord: 6873828
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Forekomsten er Storøya i Otta hvor Statens vegvesen i sin tid har gjort undersøkelser. Området inneholder ca. 2-3 meter med uttakbare masser, men er ikke interessant for uttak.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Elveslette

Størrelse
Mektighet : 1.25 m. Areal : 627890 m2.
Volum : 784863 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse