GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75617
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Pollfossen
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Pollfoss (1518-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 442160 Y-koord: 6869565
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Forekomsten består av elveavsatt materiale rundt Pollvannet. Statens vegvesen har tidligere tatt ut ca. 35.000 m3 i Otta. Disse uttakene er nå fylt opp med nye masser. Det er også tatt ut masser i Pollodden.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Elveslette

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Grus : 40%
Sand : 50%

Litteratur Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse