GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75635
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Eieryggen
(Sist oppdatert 05.sep.1981)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Skjåk (1518-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 463034 Y-koord: 6861078
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Forekomsten består av en høy markert rygg langs Otta vest for utløpet av Skjøleelva. Det er flere massetak i avsetningen, og materialet består av sand og grus. Et grovt overslag av volum gir ca. 5 mill. m3 sand og grus.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Esker

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 892307 m2.
Volum : 4461534 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 2% Stein : 3%
Bebygd : 3% Grus : 32%
Dyrka mark : 25% Sand : 65%
Skog : 70%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 463034 Y-koord: 6861078

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 3%
Grus : 32%
Sand : 65%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 463258 Y-koord: 6860965

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 50%
Sand : 50%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 463417 Y-koord: 6860974

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 45%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse