GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75639
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Møyldule
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Skjåk (1518-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 461040 Y-koord: 6856588
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Forekomsten er ei breelvvifte men erosjonssnitt på opp til 30 meters høyde. Disse viser at materialtypen i avsetningen er veldig variert. Enkelte steder ligger tykke pakker med skarpkantet blokk med nesten bare finsand/silt imellom. Enkelte steder igjen ligger metertykke, lagdelte pakker med grus. I øverste del av snittet ligger godt sortert sand og grus. I bunnen (langs veien) sees snitt hvor materialet er morenelignende, helt strukturløst og dårlig sortert, men likevel tydelig vannavsatt.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 92131 m2.
Volum : 552789 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 100% Blokk : 5%
Stein : 5%
Grus : 40%
Sand : 50%

Litteratur Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse