GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75641
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Lundadalsæter
(Sist oppdatert 05.sep.1981)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Skjåk (1518-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 458876 Y-koord: 6855046
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Forekomsten er ei breelvvifte men erosjonssnitt på opp til 30 meters høyde. Disse viser at materialtypen i avsetningen er veldig variert. Enkelte steder ligger tykke pakker med skarpkantet blokk med nesten bare finsand/silt imellom. Enkelte steder igjen ligger metertykke, lagdelte pakker med grus. I øverste del av snittet ligger godt sortert sand og grus. I bunnen (langs veien) sees snitt hvor materialet er morenelignende, helt strukturløst og dårlig sortert, men likevel tydelig vannavsatt.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Erosjonsrest
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 4.42 m. Areal : 116483 m2.
Volum : 514855 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 100% Blokk : 10%
Stein : 10%
Sand : 30%
Grus : 50%

Litteratur Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse