GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75647
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Heggjebakken
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Pollfoss (1518-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 441554 Y-koord: 6863721
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Innenfor det område som er avgrenset på kartet ligger mange små eskere. Eskerne varierer i høyde fra 1 til 4-5 meter. De inneholder grus og sand. Det er flere steder, også utenfor forekomsten, tatt ut små mengder som er brukt i vegen som går gjennom området. Forekomsten har betydning til lokalt bruk. På grunn av uregelmessig utbredelse er det vanskelig å anslå volum.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Dødisterreng
: Esker

Størrelse
Mektighet : 1.48 m.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 1%
Skog : 99%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse