GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75653
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Skjølevifta
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Skjåk (1518-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 463958 Y-koord: 6860510
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Avsetningen ligger som ei vifte foran deltaavsetningen, forekomst 17 og 24. Det er vanskelig morfologisk å avgjøre om det er en breelvavsetning eller en postglasial elvevifte. Materialet består imidlertid av grove masser med stein og også blokk fra rotpunktet og nedover. Snitt i vegskjæringen til hovedveien viser > 5 meter grov grus med stein. Materialet er godt rundet, forekomsten er delvis oppdyrket og har jordbruksbebyggelse, ca. 60% er skogdekt.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Vifte
: Breelvavsetning

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 746530 m2.
Volum : 1493059 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Dyrka mark : 45%
Skog : 45%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse