GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75655
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Måråi
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Skridulaupen (1418-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 423368 Y-koord: 6871364
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Avsetningen er ikke undersøkt, men registrert fra flybilde. Forekomsten ligger avsides til, men kan ha interesse for lokal bruk på gammelveien over Strynefjellet. Grovt volum overslag 300.000 m3.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse