GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75657
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Stamåsage
(Sist oppdatert 25.sep.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Pollfoss (1518-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 445284 Y-koord: 6868939
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Forekomsten er avsatt som ei vifte ut fra elva Stamåe. Meget grovt materiale med stein og blokk i overflaten. Begrensede mektigheter over fjell i de øvre deler, noe mer mot dalbunnen. Avsetningen virker ikke særlig interessant for teknisk bruk så lenge man har bedre egnede masser i området.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 471213 m2.
Volum : 2827279 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 2%
Skog : 98%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse