GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75659
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Heggjebotn
(Sist oppdatert 02.sep.1981)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Pollfoss (1518-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 448834 Y-koord: 6868100
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Tilsvarende vifte som ved forekomst 27. Ikke så mye grovt materiale her, men betydelig mindre avsetning.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 168552 m2.
Volum : 1011310 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 2%
Skog : 98%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse