GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75661
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Nordre Heggjebottflye
(Sist oppdatert 04.feb.1982)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Pollfoss (1518-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 451503 Y-koord: 6870428
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Forekomsten er ikke undersøkt, men kartlagt fra flybilde. Avsetningen består av rygger og hauger som står igjen etter erosjon av elva. Mektighetene over fjell synes ikke særlig store.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Erosjonsrest
: Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 594474 m2.
Volum : 3566846 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 100%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse