GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75663
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Skotåe Tundrad.
(Sist oppdatert 04.feb.1982)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Pollfoss (1518-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 447555 Y-koord: 6859741
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Forekomsten er ikke undersøkt, men registrert fra flybilde. Volum og kornstørrelsesfordeling er ukjent. Forekomsten er av interesse kun for lokal setervei gjennom dalen.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 127786 m2.
Volum : 766717 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse