GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75675
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Hålåsanden
(Sist oppdatert 04.feb.1982)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Pollfoss (1518-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 448454 Y-koord: 6848879
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Se forekomst 19.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 100%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse